Bekijk vragenCategory: KaasIs parmezaanse kaas halal?
Avatargast Staff asked 2 jaar ago
Is parmezaanse kaas halal?
3 Answers
KoenKoen answered 2 jaar ago
Ja, Parmezaanse kaas wordt als halal beschouwd. Het stremsel dat bij de productie van Parmezaanse kaas wordt gebruikt, is meestal afkomstig van kalfsmagen, maar er is ook vegetarisch stremsel beschikbaar. Dus zolang het stremsel dat gebruikt wordt om Parmezaanse kaas te maken niet afkomstig is van een dier dat niet halal is, wordt de kaas zelf als halal beschouwd.
OwenOwen answered 2 jaar ago
Dat hangt af van hoe de kaas wordt gemaakt. Als het stremsel dat gebruikt wordt om de kaas te maken afkomstig is van een geslacht dier, dan is het niet halal. Wordt echter vegetarisch stremsel gebruikt, dan is het wel halal.
AvatarNovan answered 2 jaar ago
Er is enige discussie over de vraag of Parmezaanse kaas al dan niet halal is. Sommigen zeggen dat het stremsel dat wordt gebruikt om Parmezaanse kaas te maken afkomstig is van dieren die volgens de islamitische wet zijn geslacht, waardoor de kaas halal is. Andere bronnen zeggen echter dat het in Parmezaanse kaas gebruikte stremsel vegetarisch is, zodat de kaas niet als halal kan worden beschouwd. In beide gevallen kunt u het beste bij een religieuze autoriteit nagaan of Parmezaanse kaas al dan niet als halal wordt beschouwd voordat u het eet.